رادیو گوشی ساده کریستالی

رادیو گوشی ساده کریستالی

ساده ترین شکل گیرنده رادیویی، مرکب از چند قطعه ساده الکترونیک و گوشی کریستالی می باشد که مدار آن در شکل زیر مشاهده می شود:

 

این مدار شامل طبقات دریافت ، تیون و آشکارسازی بوده ولی فاقد مدار تقویت می باشد. با توجه به قدرت ضعیف سیگنال آشکار شده خروجی، لازم است از گوشی کریستالی برای شنیدن ایستگاهها استفاده شود. مدار تیون این رادیو، مرکب از اتصال موازی سیم پیچ و خازن واریابل (فیلتر LC میان گذر یا BPF) است که یک سر آنها به زمین متصل شده و آنتن به سر دیگر آنها وصل می شود. دیود استفاده شده در مدار از نوع ژرمانیومی مثل 1N60 و گوشی از نوع کریستالی دارای امپدانس بالا در حد کیلو اهم می باشد. مهمترین مزیت این رادیوگوشی مینیاتوری، عدم نیاز به برق و باطری و کوچک بودن آن می باشد.

/ 0 نظر / 409 بازدید