همه چیز درموردآیسی

مقایسه ی چندی از آی سی های op-amp
در اینجا مشخصات چندی از آی سی های op amp را نشان داده ایم تا برای کارهای حرفه ای آی سی ها را با هم مقایسه کنید و آی سی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
با وجود این مشخصات من دیگر در مدارهای پری از آی  سی 4558 استفاده نخواهم کرد (از آی سی های دم دستی آی سی ne5532 مناسب تر است، آی سی های حرفه ای را هم اگر پیدا کردید و از جهت هزینه برایتان به صرفه بود استفاده کنید).

آی سی ها همه دوکاناله انتخاب شده اند (به جز یکی دو آی سی)

دقت داشته باشید که ملاک ها در هر ردیف ممکن از متفاوت باشد، مخصوصاً برای تعیین مقاومت ورودی و خروجی و همچنین فرکانس دو معیار متفاوت وجود دارد (حلقه باز یا حلقه بسته یا ...)؛ با توجه به دیتاشیت در هر کجا که معیار مشخص بوده است ثبت شد، اما برخی از مشخصات مجمل بود و ما آنها را مانند دیتاشیت آنها آوردیم.

شماره  IC

مقاومت ورودی R in

مقاومت خروجی  R out

Power supply voltage

Output voltage swing

فرکانس

Gain=1

Thd

Noise in 1khz

slew rate V/us  Gain=1

Rc4558

1m

160R in 14v

15v

14V in 10k

3 Mhz

>.05%

8 nv

8v (rl: 2k) (1.2v ka4558)

Ne5532 (5533)

30-300 K

0.3Ohm

22v

13v in 600 ohm

10 Mhz

(>0.002% for ne5534)

5 nv) 3.5 nv برای NE5533A)

9v

Upc4570

50k (rs)

?

16v

12.8v in 2k

7MHZ

0.002% in 3v

4.5  nv

7v

Lm833

?

?

18v

14v in 2k

15 MHZ

.002% in 3v

4.5 nv

7v (rl=2k)

OP270

20G

?

18 v

13.5v in 2k

5 MHZ

<0.05

3.2 nv

2.4

Op37 (single)

>2G (>4M diff)

70 OHM (open l)

22v

13.8 in 2k

63MHZ

<.01% in 7v

3 nv

17v

Opa2604

1012

25R (open loop)

24v

12v

20 MHZ

<0.003%

11 nv

25v(20vp-p)

Opa2134

1013

10R (open l)

18v

?

8MHZ

>0.00008%

8 nv

20v

Opa2140

1013

16R (open l)

20v

?

11MHZ

> 0.00005%

5.1 nv

20v

Max427

7G

70R (open loop)

22v

12.5v in 600Ohm

8 MHZ

?

2.5 nv

2.8v(rL=2k)

Ad8022

20 k (diffe)

?

13v

10v in 500Ohm

>15MHZ

-100 dBc

2.5 nv

50v (2v g2)

Ad8599

?

5 Ohm (close L)

18v

13.4v in 600Ohm

10 MHZ

-120 dB

((زیاد است!

1.1 nv

14v rl=2k

Lt1115 (single)

250m 15k(diff)

70Ohm (open l)

22v

15.3v in 2k

40-70MHZ

0.002% in 7v

.9 nv

10v

 

 این هم تعدادی از آی سی های کم نویز سری lt (یک کاناله تا چهارکاناله):

 

 Low Noise Op Amps

0.9 nV

1.1 nV

1.8 nV

2.8 nV

3.8 nV

Single

AD797

AD8597

 

AD8675

AD8671

Dual

 

AD8599

 

AD8676

AD8672

Quad

 

 

ADA4004-4

 

AD8674

 slew rate ظاهراً سرعت تغییر است که هرچه بیشتر باشد بهتر است.

برای کارتان آی سی ای انتخاب کنید که نویز کمتری داشته باشد تا صدای هوای آن کمتر باشد. نیز آی سی مد نظر ما باید دیستور کمی داشته باشد تا در اوج صدا موجب خرابی صدا نشود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 211 بازدید