دیمر ولتاژ ac

 

مدار ساده دیمر الکترونیک در شکل زیر مشاهده می شود.

کاربردها:

1- کنترل نور لامپهای روشنایی (به استثنای لامپهای فلورسنت، کم مصرف و LED )

2- کنترل سرعت و دور موتورهای AC کوچک

3- کنترل سرعت فن، پنکه و ...

4- کنترل دمای المنت و هویه و ...

لیست قطعات:

1- R1 : پتانسیومتر 50k 

2- R2 : مقاومت 15k  0.5W

3- C1,C2 : خازن های 683 و 250V

4- L1 : بار مورد نظر جهت کنترل

5- L2 : لامپ نئون یا دیاک DB3

6- Tr1 : ترایاک BT136 

شرح عملکرد مدار:

عملکرد مدار بسیار ساده بوده، قلب مدار را ترایاک قدرت تشکیل می دهد. پس از اینکه ولتاژ دیاک L2 به مقدار ولتاژ آستانه آن رسید، ترایاک روشن شده و بار خروجی فعال می شود.

با تغییر مقدار پتانسیومتر می توان زاویه آتش ترایاک را کنترل و در نتیجه مقدار ولتاژ و جریان موثر (R.M.S) خروجی مدار را تنظیم نمود.

نکان مهم:

1- با توجه به وجود ولتاژ بالای برق شهر در مدار ، در مونتاژ و ساخت مدار احتیاط های لازم را بعمل آورید.

2- جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ترایاک، از هیت سینک مناسب بهره بگیرید.

3- برای افزایش قدرت مدار و امکان کنترل بارهای بزرگتر، از ترایاک قویتر استفاده کنید.

4-در صورت استفاده از دیاک به جای لامپ نئون، مدار عملکرد بهتر و مطلوبتری خواهد داشت.

راهنمای پایه های ترایاک BT 136

/ 0 نظر / 368 بازدید