رله چیست نوع وکارآن

رله
 
 
سیم پیچ که دارای ھسته آھنی است، جریان الکتریکی عبور کند، ھسته سیم پیچ آھنربا می شود. از این خاصیت برای قطع و وصل مدارھا استفاده می شود. جزئی که این عمل را انجامرله نامیده می شود. بطور کلی رله ھا به دو دسته تقسیم م یشوند:

رله ضربه ای

 

رله ضربه ای تشکیل شده است از یک بوبین با ھسته آھنی که یک اھرم در بالای آن قرار دارد

. وقتی ولتاژ به بوبین وصل م یشود، اھرم به طرف ھسته کشیده م یشود. در انتھای اھرم یک زائده

1

دور دوران م یکند. در زیر این چرخ دنده کنتاکتی وجود دارد که با چرخش چرخ دنده قطع و وصل می شود. طریقه قطع و وصل به این / پلاستیکی وجود دارد. در مقابل این زائده یک چرخ دنده به اندازه 8

ترتیب است که روی محور چرخ دنده یک مکعب وجود دارد که ھنگام دوران ، در یک مرحله سطح صاف مکعب و در مرحله بعد راس مشترک بین دو سطح جانبی مکعب روی کنتاکت قرار می گیرد و به این

 

ترتیب مدار را قطع و وصل می کند

.

طرز اتصال یک رله ضربه ای بسیار ساده است

 

ترمینالھای خروجی رله سه عدد است

. معمولا این رله ھا با ولتاژ 220 ولت کار می کنند. غالبا در داخل رله یک طرف بوبین به یک طرف کنتاکت اتصال داده شده است که در این حالت تعداد. برای اتصال رله ضربه ای به مدار از شستی استارت استفاده می کنند. مقدار جریان مجاز کنتاکتھای داخلی رله بوسیله کارخانه سازنده روی آن نوشته می شود.

ھمچنین نقشه اختصاری اتصال رله نیز روی آن ترسیم م یشود

 

کارخانه داده شده است، ترسیم کنید

. اگر شما با علائم اختصاری نقشه آشنایی داشته باشید، به آسانی می توانید نقشه حقیقی رله را از روی نقشه اختصاری آن که بوسیله.

رله زمانی

 

رله ھای زمانی در انوا

 

می کردند

 

مواردی از نوعی رله زمانی استفاده می شود که به آن

ع مختلف و با ساختمانھای گوناگونی ساخته م یشوند. در گذشته برای این که تعدادی لامپ را از چند نقطه خاموش و روشن کنند، از کلید تبدیل به ھمراه کلید صلیبی استفاده(مثلا در راھروھای طویل و دارای خروج یھای متعدد و یا در راه پله ھای ساختمانھای چندین طبقه)، اما امروزه کلید صلیبی کمتر شاخته می شود و در بازار موجود نیست و به جای آن در چنینرله راه پله می گویند.

در مدار روشنایی راه پله با رله زمانی ، با فشار به یک شستی که جای کلید بکار گرفته شده است، رله شرو

 

می گردند

 

از شب که رفت آمد زیاد است، استفاده می شود و حالت روشن زمانی برای اوقاتی از شب که رفت آمد کم است، در ن

ع به کار کرده و لامپھای راه پله روشن می شوند و پس از گذشت زمان معینی خاموش. بر روی رله ھای راه پله معمولا دکمه ای وجود دارد که سه حالت خاموش ، روشن دائم و روشن زمانی توسط آن انتخاب می شود. حالت خاموش برای روز است، حالت روشن دائم برای مواقعیظر گرفته شده است.

رله در حالت روشن ، زمان معینی که روی آن تن

 

برسد

 

کنتاکتھای بسته آن باز می شود

ظیم شده است، لامپھا را روشن نگه می دارد. معمولا زمان تنظیمی به گونه ای است که فرد پس از ورود به راه پله بتواند در روشنایی لامپھا به در منزل. رله ھای زمانی در دو نوع ساده و تاخیری ھستند. معمولا ھر رله دارای کنتاکتھایی است که در شرایط عادی (تحریک نشده) باز یا بسته اند. زمانی که رله عمل می کند، کنتاکتھای باز آن بسته و. به این ترتیب می توان با استفاده از این کنتاکتھا مداری را قطع یا وصل کرد.

ھنگامی که یک رله زمانی ساده را تحریک م یکنیم، این رله پس از گ

 

حالت باقی می ماند

ذشت زمان تنظیم شده روی آن ، تغییر حالت داده و عمل قطع و وصل را انجام می دھد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم، در این. با قطع تحریک ، رله به حالت اول برمی گردد. رله تاخیری به این صورت عمل م یکند که وقتی آن را تحریک می کنیم، بلافاصله کنتاکتھای رله تغییر حالت داده و مدار را وصل می کنند.

پس با گ

 

ذشت زمان تنظیم شده ، مجددا رله به حالت اول خود برمی گردد. به این ترتیب معلوم می شود که رله ھای راه پله از نوع تاخیری ھستند
 
 
 

 

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن این کلید الکتریکی به صورتهای مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، الکترو استاتیک و... می‌باشد. رله را ژوزف هانری در سال ۱۸۳۵ میلادی اختراع کرد.

 

از آنجا که رله می‌تواند جریانی قوی‌تر از جریان ورودی را هدایت کند، به معنی وسیع‌تر می‌توان آن را نوعی تقویت کننده نیز دانست.

 

در گذشته رله‌ها معمولاً با سیم‌پیچ ساخته می‌شد و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن مدار سود می‌برد. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت حالت جامد ساخته می‌شوند و اجزای متحرک ندارند.

 

 

انواع رله‌های قدرت

یک رله مینیاتوری

رله سنجشی

در رله‌های سنجشیِ دقت و حساسیت معینی تعریف می‌شود تا در موقع تغییر کردن یک کمیت الکتریکی و یا یک کمیت فیزیکی دیگری شروع به کار کند. چنین رله‌ای برای مقدار معینی از یک کمیت مشخص تنظیم می‌شود و اگر آن کمیت از مقدار تعیین و تنظیم شده کمتر و یا بیشتر باشد رله آن تغییرات را می‌سنجد. رله سنجشی دو نوع دارد: ساده و مرکب.

رله سنجشی ساده اغلب دارای یک سیم پیچی تحریک شونده می‌باشد که در اثر تغییر جریان و یا ولتاژ تحریک و موجب وصل شدن کنتاکتی می‌شود؛ مانند رله حرارتی و رله جریان زیاد و رله فشار کم.

همچنین رله سنجشی مرکب دارای دو سیم پیچی تحریک شونده‌است که همانند رله‌ای که نسبت ولتاژ و جریان را می‌سنجد (رله سنجش مقاومت ظاهری)، آن قسمت از شبکه را که اتصالی شده‌است از مدار جدا می‌کند، مانند رله دیستانس.

رله زمانی

رله زمانی به تنهایی برای حفاظت تأسیسات الکتریکی کاربرد ندارد، بلکه همراه با رله سنجشی برای حفاظت شبکه الکتریکی استفاده می‌گردد. زمان استعمال رلهٔ زمانی در مواقعی است که تأخیری عمدی در عمل کلیدزنی (قطع و وصل با فرکانس بسیار پایین) در شبکه مورد نظر باشد.

رله جهت یاب

از رله جهت یاب، برای کنترل و سنجش جهت توان و نیرو در شبکه الکتریکی و یا قسمتی از شبکه جریان متناوب استفاده می‌شود. این رله از آن جهت نقش تعیین کننده‌ای در شبکه دارد که تعیین جهت نیرو برای حفاظت محلی و سلکتیو در اغلب شبکه‌ها کاملاً ضروری و لازم است. به کمک رله جهت یاب می‌توان فقط آن قسمت از شبکه که خسارت دیده و معیوب شده را از مدار خارج کرد. حتی می‌توان از این رله جهت حفاظت ژنراتور و توربین در موقع برگشت توان نیز استفاده نمود [نیازمند منبع].

رله حالت جامد SSR

یک رله SSRرله

رله حالت جامد (به انگلیسی:Solid State Relay) یک قطعه الکترونیکی است که همانند رله‌های مکانیکی عمل می‌کند. ولی در این قطعه هیچ قسمت متحرکی وجود ندارد. در نتیجه باعث افزایش عمر قطعه شده است. در مداراتی که تعداد دفعات کلید زدن زیاد می‌باشد کاربرد دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به ابعاد کوچکتر این قطعه نسبت به رله‌های مکانیکی اشاره کرد. در این نوع رله‌ها یک ولتاژ حداقلی باید اعمال شود تا کلید زدن انجام شود لذا با یک رله ۲۵۰ ولتی نمی‌توانید برق ۱۲ ولت را کلید بزنید بر خلاف رله‌های معمولی است.

 


رله چیست؟

رله چیست؟
رله سنجشی

در رله‌های سنجشیِ دقت و حساسیت معینی تعریف می‌شود تا در موقع تغییر کردن یک کمیت الکتریکی و یا ‏یک کمیت فیزیکی دیگری شروع به کار کند. چنین رله‌ای برای مقدار معینی از یک ‏کمیت مشخص تنظیم می‌شود و اگر آن کمیت از مقدار تعیین و تنظیم شده کمتر و یا ‏بیشتر باشد رله آن تغییرات را می‌سنجد. رله سنجشی دو نوع دارد: ساده و مرکب.
رله سنجشی ساده اغلب دارای یک سیم پیچی تحریک شونده می‌باشد که در اثر ‏تغییر جریان و یا ولتاژ تحریک و موجب وصل شدن کنتاکتی می‌شود؛ مانند رله حرارتی و رله ‏جریان زیاد و رله فشار کم.
همچنین رله سنجشی مرکب دارای دو سیم پیچی تحریک شونده‌است که همانند رله‌ای که نسبت ولتاژ و جریان را می‌سنجد (رله سنجش مقاومت ظاهری)، آن قسمت از شبکه را که اتصالی شده‌است از مدار جدا می‌کند، مانند رله دیستانس.

رله زمانی

رله زمانی به تنهایی برای حفاظت تأسیسات الکتریکی کاربرد ندارد، بلکه همراه با رله ‏سنجشی برای حفاظت شبکه الکتریکی استفاده می‌گردد. زمان استعمال رلهٔ زمانی در مواقعی است که تأخیری عمدی در عمل کلیدزنی در شبکه مورد نظر باشد.
از رله جهت یاب، برای کنترل و سنجش جهت توان و نیرو در شبکه الکتریکی و یا قسمتی از شبکه ‏جریان متناوب استفاده می‌شود. این رله از آن جهت نقش تعیین کننده‌ای در شبکه دارد که تعیین جهت نیرو برای حفاظت محلی و ‏سلکتیو در اغلب شبکه‌ها کاملاً ضروری و لازم است. به کمک رله جهت یاب می‌توان فقط ‏آن قسمت از شبکه که خسارت دیده و معیوب شده را از مدار خارج کرد. حتی می‌توان از این ‏رله جهت حفاظت ژنراتور و توربین در موقع برگشت توان نیز استفاده نمود.
رله یک سوئیچ الکترونیکی که تحت کنترل سایر مدارات الکترونیکی باز و بسته می شود. در اصل سوئیچ با یک آهنربای مغناطیسی برای باز و بسته کردن یک یا چند اتصال عمل می کند. این وسیله توسط "جوزف هنری" (JosephHenry) در سال 1835 اختراع شد. چون رله می تواند مدار خروج

/ 1 نظر / 479 بازدید
رضا

سلام جعفر جان مطالب وبلاگ عالیه موفق باشید و سربلند